program - forum - linki - kontakt - partnerzy -english

Konferencja

TRANSKULTURA: Sztuka a płynna rzeczywistość XXI wieku

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce.

30 maja – 1 czerwca 2008

Międzynarodowa konferencja będzie stanowiła rodzaj podsumowania i uzupełnienia trwającego przez rok cyklu wystaw indywidualnych Transkultura. Poświęcona tematyce dialogu międzykulturowego, łączyć będzie refleksję nad sztuką i jej możliwościami dotyczącymi przewidywania problemów społecznych, ich sygnalizowania i edukacji społecznej – z podejściem naukowym. Będzie zatem pokazywać szeroki wachlarz podejść do problematyki międzykulturowości w jej najlepszych wydaniach. Będzie stanowić rodzaj teoretycznego rozwinięcia cyklu Transkultura, będzie także wskazywać jak bogatym i niewyczerpanym dzisiaj źródłem refleksji jest temat „obcego”, migracji, problemów komunikacji ludzi różnych kultur między sobą.

Problematyka ta nie jest jeszcze zbyt popularna w kulturze polskiej, która bardziej skupia się na kwestiach pamięci, rozliczenia z przeszłością, polskiej tożsamości. Odkąd Polska należy do Unii Europejskiej, jej wschodnie granice stanowią wschodnie rubieże tego organizmu. Chcąc nie chcąc, wchodzi zatem na ścieżkę rozwoju, która prowadzi ją do bezpośredniej konfrontacji z problematyką migracji (obecnej zresztą stale w jej historii i kulturze jako migracja Polaków – polityczna i ekonomiczna). Można zatem przewidywać, że Polska, z państwa rozpamiętującego własną tożsamość jako ofiary kolonizacji i miejsca, skąd emigranci wyjeżdżają, będzie musiała szybko przemienić się w państwo, przez które przechodzić będzie szlak przemytu nielegalnych emigrantów (co już się dzieje), a zaraz potem – krajem docelowym emigracji. W Polsce brak świadomości tego problemu, dominuje tutaj myślenie w kategoriach ofiary domagającej się zadośćuczynienia. Nie rozumie się tutaj jak ważna jest postać „Obcego”, słabego, uchodźcy, człowieka pozbawionego praw, wykorzenionego, biedniejszego od nas i potrzebującego solidarności oraz pomocy. 
Cykl Transkultura i konferencja stanowiąca jego podsumowanie to także nowe wyzwanie dla Galerii Bunkier Sztuki, próba przeformułowania tej instytucji na miejsce podejmujące aktualne tematy społeczne, wychodzące poza ramy przestrzeni wystawienniczej.
Wprowadzając do jej programu problematykę „Obcego” zadajemy pytania na temat charakteru działalności instytucji wystawienniczej w Polsce. Pytamy więc o jej rolę na scenie artystycznej. Pytamy o to czy instytucje mogą brać udział w dialogu społecznym czy mogą edukować społeczeństwo, inicjować ważne dyskusje, czy mogą pomagać w uświadamianiu i przepracowywaniu ważnych problemów nie należących do pola sztuki, jednocześnie organizując ważne i dobre jakościowo wydarzenia artystyczne. 
Sam Kraków jest niezwykle ważnym tłem dla tak zarysowanej problematyki. Jedno z najstarszych w Polsce i Europie miasto, jeden z najstarszych ośrodków uniwersyteckich, jest dzisiaj miejscem przyciągającym masowy ruch turystyczny. Jednocześnie pozostaje przecież ważnym ośrodkiem kultury w Polsce. W mieście tym w sposób szczególnie wyrazisty następuje więc zderzenie różnych sposobów myślenia Polaków o sobie, przeciwstawnych trendów społecznych. Z jednej strony – tradycyjna, katolicka wizja Polski, z drugiej – nowoczesne tętniące życiem miasto, w którym osiedla się wiele emigrantów z Zachodu (w poszukiwaniu autentycznych, „twardych” wartości), które także stopniowo będzie musiało dawać sobie radę z rosnącą emigracją z krajów biedniejszych.
Wyodrębniliśmy kilka szczególnie istotnych dla nas tematów, które mamy nadzieję pogłębić podczas wspólnej dyskusji. Należą do nich:
 
1. Sztuka a doświadczenie społeczne, rola artystów i kuratorów wystaw w procesie zmiany świadomości społecznej.
Obserwujemy zwrot w kierunku sztuki spoza krajów kultury zachodniej. Powstaje pytanie w jaki sposób możemy tą sztukę będącą melanżem kultur odnieść do naszej kultury. Czy poszukujemy na siłę egzotyki, czy możemy tą sztukę odnieść do naszej, europejskiej kultury, ze względu na ogólnie postępującą hybrydyzację.
Documena XI, Biennale egzotyzmy Lyon, Africa REMIX, idea Biennale (narzędzie polityczne, propaganda wojny, przemocy, aktualnych problemów politycznych, mediów etc.).
Jaka jest rola sztuki i kuratora w działaniu społecznym? Czy można poprzez sztukę oswoić społeczeństwo z Obcym?
Czy sztuka jest wystarczającym narzędziem komunikacji dla masowego odbiorcy? Czy wymaga odrębnego komentarza? Czy może dać jedynie pewne odczucie obcości?
Mimo pozornego wyeksploatowania problemu na przeglądach Sztuki temat zachowuje odrębny charakter w zależności od miejsca, z którego jest poruszany.
 
2. Współczesne migracje: kierunki, przyczyny, problemy.
Kolonializm jako jedne z głównych przyczyn migracji i kompleksy postkolonialne: różnice w odczuwaniu go na Wschodzie i Zachodzie, jak się przejawia, jakie są jego przyczyny. (podział Europy, żelazna kurtyna). Kierunek wędrówek ludów, kierunki i przyczyny emigracji w Europie.  Problem uchodźców. Nielegalne przekraczanie granic (przemyt ludzi).
 
3. Pojęcie Innego / Obcego (i różnice między tymi pojęciami), dialog międzykulturowy we współczesnych społeczeństwach.
Jak dzisiaj można interpretować pojęcia w odniesieniu do realnych problemów poszczególnych krajów (interesują nas współczesna humanistyka oraz rozwiązania prawne). Modele koegzystencji kulturowej wypracowane przez różne kraje Europejskie. Korzyści i zagrożenia.
 
4. Miejsce Polski i Polaków we współczesnej Europie / współczesnym świecie: historia i tradycja emigracji polskiej, stereotypy postrzegania Polaków zagranicą, współczesne wzory Polaka-emigranta, kulturowy potencjał Polaków zagranicą. 
Historia Polski ostatnich stuleci to historia wielki fali emigracji (przymusowych lub ekonomicznych), szczególnie odczuwamy to teraz po wejściu Polski do EU. W Polsce emigrant był pozytywnym bohaterem, ale też ciemny obraz emigracji w przekazach literackich. Jakie są zmiany w postrzeganiu emigracji (nasze kompleksy a nasze możliwości), różnice w postrzeganiu.
 
5. Obcy w Polsce.
Czy istnieje inna od historycznej świadomość Obcego? Ksenofobia polskiego społeczeństwa podsycana przez obecny rząd, z drugiej strony próby dostrzeżenia mniejszości (Wietnamczycy, Ukraińcy, Czeczeńcy). Problem wschodniej granicy i tworzenia nowych norm „bezpieczeństwa”. Czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie emigracji. Do tej pory byliśmy krajem tranzytowym.
 
Organizator:
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Współorganizatorzy / Partnerzy:
Instytut Goethego
Włoski Instytut Kultury
Allianz Kulturstiftung
Pro Helvetia

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Nawara

Gospodarz i Współorganizator:
Prezydent Miasta Krakowa, Prof. Jacek Majchrowski

Termin:
30 maja – 1 czerwca 2008

Lokalizacja:
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Biuro Organizacyjne)
Pl. Szczepańki 3a
31-011 Kraków
www.bunkier.com.pl
office@transkultura.pl

Konsulat Austriacki
ul. Krupnicza 42
Kraków

Biuro organizacyjne:

Magdalena Ujma Kurator
Tel. +48 12 422 10 52 | Mob. +48 609 23 09 32
ujma@bunkier.com.pl

Anna Smolak Kurator
Tel. +48 12 422 10 52 | Mob. +48 502 384 394
smolak@bunkier.com.pl

Beata Seweryn Organizacja
Seweryn@bunkier.com.pl

Emilia Moddelmog Materiały konferencyjne
emilia_moddlemog@wp.pl

Anna Bargiel Strona internetowa
bargiel@bunkier.com.pl

Magdalena Jaskuła Asystentka
Office@transkultura.pl

 

^ do góry

16 XI - 31 XII 2006
shahram entekhabi
It's Been a Long Way, Baby...

23 III - 22 IV 2007
wael shawky
Droga czterdziestu dni. Kultura wody - kultura suszy

27 IV - 03 VI 2007
olaf breuning
Woman and Dead

06 VII - 02 IX 2007
jesper alvaer, isabela grosseova
Figure and Ground

07 IX - 21 X 2007
adrian paci
Miejsca pomiędzy

13 XII - 27 I 2008
loulou cherinet
Verbatim

TRANSKULTURA: sztuka i płynna rzeczywistość XXI wieku.

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzynarodowego w Polsce.

czytaj

copyright 2006 bunkier sztuki | design: nowy projekt | software: silvercube