program - forum - linki - kontakt - partnerzy -english

linki

Instytucje i organizacje

UNHCR Wysoki komisarz ONZ ds. Uchodźców, Polska
www.unhcr.pl

EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
http://eumc.europa.eu/eumc/index.php

IOM International Organisation for Migration
www.iom.int

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination
http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

UNITED for Intercultural Action
www.unitedagainstracism.org

ENAR European Network Against Racism
www.enar-eu.org

IMISCOE Network - International Migration, Integration and Social Cohesion
www.imiscoe.org

Ośrodek Badań Migracyjnych/Centre for Migration Research
www.migracje.uw.edu.pl

Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych/Central European Forum for Migration Research
www.cefmr.pan.pl

Migration Dialogue
http://migration.ucdavis.edu/index.php

Portal Moja Europa/My Europe
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/pl/citizens/index.html#

Portal Dialog Międzykulturowy/Intercultural Dialogue
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/dialogue_en.html

2006 - Europejski Rok Mobilności Pracowników/European Year of Workers' Mobility 2006
http://ec.europa.eu/employment_social/
workersmobility_2006/index.cfm?language=PL

Oblicza wielokulturowości:

Cosmonication Blog
www.cosmonication.blogspot.com

Portal Tolerancja
www.tolerancja.pl

Biuletyn Migracyjny
www.migration-news.uw.edu.pl

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
www.jedenswiat.org.pl

Serwis Internetowy Eurodialog
www.eurodialog.org.pl

Panorama Kultur
www.pk.org.pl

Przewodnik internetowy - Edukacja na rzecz tolerancji/Webside Guide to Tolerance Research
http://tolerance.research.uj.edu.pl

 

 

^ do góry

16 XI - 31 XII 2006
shahram entekhabi
It's Been a Long Way, Baby...

23 III - 22 IV 2007
wael shawky
Droga czterdziestu dni. Kultura wody - kultura suszy

27 IV - 03 VI 2007
olaf breuning
Woman and Dead

06 VII - 02 IX 2007
jesper alvaer, isabela grosseova
Figure and Ground

07 IX - 21 X 2007
adrian paci
Miejsca pomiędzy

13 XII - 27 I 2008
loulou cherinet
Verbatim

TRANSKULTURA: sztuka i płynna rzeczywistość XXI wieku.

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzynarodowego w Polsce.

czytaj

copyright 2006 bunkier sztuki | design: nowy projekt | software: silvercube