program - forum - linki - kontakt - partnerzy -english

loulou cherinet

Verbatim

13 XII - 27 I 2008

 

Balans bieli. O subiektywnym postrzeganiu.


Verbatim, czyli 'dosłowny', odnosi się do zjawiska powielenia tekstu. Verbatim to też rodzaj teatru dokumentalnego, który czerpie bezpośrednio z tradycji przekazu ustnego. W pracach Loulou Cherinet opowiadanie zajmuje szczególne miejsce. Narracja w jej filmach funkcjonuje albo jako bezpośrednia relacja, lub na zasadzie ludowego podania, przypowieści, fikcyjnej historii z morałem. Mimo reporterskich inklinacji, Loulou Cherinet nie odrzuca myślenia estetycznego, przeciwnie, starannie reżyseruje sytuacje podporządkowując je ścisłym ramom kadru.
Na poziomie lingwistycznym Cherinet operuje zarówno mową potoczną, sugerującą przynależność do określonych grup społecznych; tłumaczeniem, które przenosi tekst w nowy kontekst kulturowy; wreszcie w dubbingiem, który stanowi integralną części pracy i daje zarazem odrębne pole interpretacji. Język w pracach Loulou Cherinet jest zatem narzędziem antropologa.
Verbatim to też sposób działania obrazem. W Minor Field Study (2006) zestawienia analogicznych „mikroobszarów” w Kongo i Szwecji funkcjonują na zasadzie symetrycznych odbitek, cytatów z rzeczywistości. Pokazują istnienie dwóch równoległych (odmiennych!) światów, których percepcja wykracza jednak zdecydowanie poza strefę porównań.
Loulou Cherinet konfrontuje nas z kulturowo ustalonymi kategoriami jak płeć, rasa, wartości moralne. W jej pracach "czarne – białe", "tu – tam" nie przekłada się bezpośrednio na "pozytywne" i "negatywne", a ujawnia jedynie ogromne napięcie wynikające z istnienia wielu indywidualnych punktów widzenia. Biały mężczyzna (White Man Series, 2001) sfotografowany „gdzieś w Afryce” nie jest już panem i kolonizatorem, przeciwnie, wydaję się kurczyć w sobie, pod ciekawskimi spojrzeniami autochtonów. W White Women czarni mężczyźni odkrywają przed sobą brutalną prawdę o ich związkach z białymi kobietami. Ich wynaturzone relacje, które stają się wytrychem do mamiącego możliwościami, „lepszego” świata, funkcjonują na zapleczu polityki migracyjnej przy niemym przyzwoleniu władz państwa. System, gdzie wykorzystywany i wykorzystujący kilkakrotnie zamieniają się rolami, odsłania kulisy wielokulturowej koegzystencji.
O zwodniczym, subiektywnym postrzeganiu mówi The Allegory of the Cock (2006), film zbudowany w oparciu o niemalże ludyczną historię, której analogii można się doszukiwać w platońskiej Jaskini. Artystka wychodzi poza materiał dokumentalny, poszukując nie faktów, ale uniwersalnego przesłania, pozbawionego ciężaru kulturowego. A więc ślepiec i kogut. Za pośrednictwem tych postaci artystka celuje w ludzkie ograniczenie punktem odniesienia, który nie pozwala nam być jednocześnie tu i tam, widzieć, że czarne bywa białe a białe czarne.
Śledząc biografię Loulou Cherinet ciężko oprzeć się wrażeniu, że szczególna zdolność dostrzegania ambiwalencji rządzących pokolonialnym światem wynika wprost z jej życiowych doświadczeń, i jest konsekwencją jej pochodzenia. Jednak jak sama mówi: „’Czarne i białe’ to nie oczywista opozycja, która należy do historii lub objazdowych teatrzyków. Dzisiaj to polityczna, społeczna i ekonomiczna rzeczywistość. I jest to rzeczywistość, którą wszyscy dzielimy. Zakłopotanie [odbiorcy] może wynikać z faktu, że ja postrzegam te zjawiska jako całość i decyduję się nie angażować w produkcję informacji lub propagandę. Myślę jednak, że moje prace mówią prawdopodobnie więcej o odbiorcy, niż o mnie. Nie koniecznie znajdziesz tę dezorientację we mnie. Moja praca nie jest biograficzna w tym sensie. I podkreślam – nigdy nie czułam, że “balansuję pomiędzy dwoma światami” jako ja. Mój świat tworzy właściwie integralną całość i jest dla mnie bardzo naturalny.”

wydarzenia towarzyszące:

TRANSKULTURA: sztuka i płynna rzeczywistość XXI wieku.

30 V 2008

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzynarodowego w Polsce.

więcej

^ do góry

16 XI - 31 XII 2006
shahram entekhabi
It's Been a Long Way, Baby...

23 III - 22 IV 2007
wael shawky
Droga czterdziestu dni. Kultura wody - kultura suszy

27 IV - 03 VI 2007
olaf breuning
Woman and Dead

06 VII - 02 IX 2007
jesper alvaer, isabela grosseova
Figure and Ground

07 IX - 21 X 2007
adrian paci
Miejsca pomiędzy

13 XII - 27 I 2008
loulou cherinet
Verbatim

TRANSKULTURA: sztuka i płynna rzeczywistość XXI wieku.

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzynarodowego w Polsce.

czytaj

copyright 2006 bunkier sztuki | design: nowy projekt | software: silvercube